Το Βραβείο της Βασίλισσας της Αγγλίας για Εθελοντική Υπηρεσία 2016

Στις 2 Ιουνίου του 2016, η Εκκλησία του Θεού τιμήθηκε με το Βραβείο της Βασίλισσας για Εθελοντική Υπηρεσία, το μεγαλύτερο βραβείο αναγνωρισμένου κύρους για εθελοντικές ομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Βραβείο της Βασίλισσας απονέμεται μετά από όταν δώσει η Βασίλισσα την επίσημη έγκρισή της για την ομάδα που συμβάλει σημαντικά σε μία κοινότητα μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων και έχει λάβει υποστήριξη, αναγνώριση και σεβασμό από αυτήν την κοινότητα.

18 Ιουλίου, 2017
Copyright ©2020 | World Mission Society Church of God in Greece | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com