Κήρυγμα-Πιστεύω

Ουράνιας Οικογένειας και της Επίγειας Οικογένειας

Η Αγία Γραφή δίνει μαρτυρία ότι η σχέση ανάμεσα στα επίγεια πράγματα και στα επουράνια είναι σαν μία απεικόνιση και πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να γνωρίζουμε για το επουράνιο οικογενειακό σύστημα μέσω του επίγειου οικογενειακού συστήματος. Η Θεά Μητέρα, η αλήθεια της Αγίας Γραφής Η Αγία Γραφή λέει ότι όπως ακριβώς έχουμε σαρκικούς πατέρες…

Κήρυγμα-Πιστεύω

Ακολουθήστε την Κιβωτό της Διαθήκης

Ο Θεός άφησε την κιβωτό της διαθήκης να είναι μπροστά από τους Ισραηλίτες ώστε να την ακολουθούν όταν τους προστάτευε με μία στήλη νεφέλης και φωτιάς, και επίσης όταν τους επέτρεψε να μπουν στη Χαναάν αφού κατάκτησαν την πόλη της Ιεριχώ. Στην εποχή του Αγίου Πνεύματος επίσης, μπορούμε να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών όταν…

Κήρυγμα-Πιστεύω

Το Κρυμμένο Μάννα και το Καινούριο Όνομα

«Εγώ είμαι ο ζωντανός άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό». Ο Ιησούς είναι η πραγματικότητα του μάννα από τον ουρανό. Όταν έρθει για δεύτερη φορά, μας δίνει αιώνια ζωή μέσω του Πάσχα όπως έκανε και κατά την πρώτη Του έλευση. Μόνο ο Θεός μπορεί να αποκαταστήσει το Πάσχα, που είναι το κρυμμένο μάννα επειδή δεν…

Κήρυγμα-Πιστεύω

Η Πνευματική Πόλη Καταφυγής και η Γη

Ο Θεός δημιούργησε ολόκληρο το σύμπαν, όλα τα πράγματα στη γη, και την ανθρωπότητα με το θέλημα να αφυπνίσει τα παιδιά Του για τον πνευματικό κόσμο. Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός έσωσε τους ανθρώπους που σκότωσαν κάποιον χωρίς να το θέλουν μέσω του συστήματος της πόλης καταφυγής. Μόνο μετά το θάνατο του αρχιερέα,…

Κήρυγμα-Πιστεύω

Η Πρόσκληση του Θεού

«. . . Προσέχετε να τηρείτε τα σάββατά μου· επειδή, αυτό είναι σημάδι ανάμεσα σε μένα και σε σας, στις γενεές σας . . .» (Εξ 31,13. ΜΣΦ) Ο Θεός έχει στείλει σε όλους τους ανθρώπους την πρόσκλησή Του για να λάβουν τη συγχώρεση των αμαρτιών και σωτηρία μέσω των διδαγμάτων των 66 βιβλίων της…

Copyright ©2020 | World Mission Society Church of God in Greece | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com