Ο Χριστός ΑνσανγκχόνγκΠιστεύω

Το Σημάδι του Χριστού κατά τη Δεύτερη Έλευσή Του και ο Τρόπος για να Αναγνωρίσουμε την Επιστροφή Του

Η Αγία Γραφή έχει το σημάδι με το οποίο μπορούμε να αναγνωρίζουμε τον Ιησού όταν έρθει για δεύτερη φορά. Πριν δύο χιλιάδες χρόνια, η έλευση του Ιησού Χριστού στη γη είχε προβλεφτεί στην Παλαιά Διαθήκη. Ακολουθώντας τις προφητείες της Αγίας Γραφής, οι μαθητές μπόρεσαν να αναγνωρίσουν το Χριστό και να πιστέψουν με αυτοπεποίθηση ότι ο…

Ο Χριστός ΑνσανγκχόνγκΠιστεύω

Ο Χριστός που Ήρθε για Δεύτερη Φορά από τη Νότια Κορέα

Το Πάσχα είναι το απόλυτο σημάδι για να αναγνωρίσουμε το Σωτήρα που έρχεται σε αυτή την εποχή. Η Εκκλησία του Θεού πιστεύει στο Χριστό Ανσανγκχόνγκ, ο οποίος θέσπισε το Πάσχα στη Νότια Κορέα, ως Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Σύμφωνα με τις προφητείες της Αγίας Γραφής, ο Θεός πρέπει να επιστρέψει ως άνθρωπος και να αποκαταστήσει…

Ο Χριστός ΑνσανγκχόνγκΠιστεύω

Η Δεύτερη Έλευση του Χριστού και η Κρίση

Είναι η δεύτερη έλευση του Χριστού ίδια με την Ημέρα της Κρίσεως; Η Αγία Γραφή προφητεύει ότι ο Ιησούς Χριστός θα επιστρέψει πάνω σε σύννεφο για να οδηγήσει το λαό του Θεού στη σωτηρία. Η Εκκλησία του Θεού Παγκόσμια Ιεραποστολική Κοινωνία πιστεύει ότι ο Χριστός Ανσανγκχόνγκ είναι ο Χριστός που ήρθε μέσα στα «σύννεφα» σύμφωνα…

Ο Χριστός ΑνσανγκχόνγκΠιστεύω

Το Όνομα που Δίνει Ολοκληρωμένη Σωτηρία- Χριστός Ανσανγκχόνγκ

 Το Όνομα που Δίνει Ολοκληρωμένη Σωτηρία- Χριστός Ανσανγκχόνγκ Έχετε ποτέ ακούσει για το όνομα του Χριστού Ανσανγκχόνγκ; Ως άνθρωποι που πιστεύουμε στο Θεό, είναι μία βασική προϋπόθεση να γνωρίζουμε το όνομα του Θεού. Ησαΐας 52,6 (ΜΣΦ) «Γι’ αυτό, o λαός μoυ θα γνωρίσει τo όνoμά μoυ . . .» Μόνο εκείνοι που γνωρίζουν το όνομα…

Copyright ©2021 | Εκκλησία του Θεού Παγκόσμια Ιεραποστολική Κοινωνία | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com