Σχετικά με εμάς

Η Εκκλησία του Θεού στον κόσμο

Σύμφωνα με τις προφητείες, ο Χριστός Ανσανγκχόνγκ ίδρυσε την Εκκλησία του Θεού Παγκόσμια Ιεραποστολική Κοινωνία και σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 τοπικές εκκλησίες σε 175 χώρες με 2,7 εκατομμύρια μέλη. Ακολουθώντας τα διδάγματα της Θεάς Μητέρας που έδωσε το παράδειγμα στο να «δίνουμε αγάπη», η εκκλησία με ζεστή καρδιά αλλάζει τον κόσμο.

Η Εκκλησία του Θεού τηρεί την αγνή αλήθεια της Πρώιμης Εκκλησίας

Η Εκκλησία του Θεού μαθαίνει την αλήθεια και την πίστη της Νέας Διαθήκης την οποία ο ίδιος ο Ιησούς, που ήρθε σε αυτή τη γη πριν 2.000 χρόνια, δίδαξε και έδειξε δίνοντας το παράδειγμα. Παρόλο που ο Ιησούς δίδαξε το Πάσχα, το Σάββατο, τις επτά γιορτές στις τρεις φορές κλπ., καθώς πέρασε ο καιρός, οι εντολές του Θεού άλλαξαν. Αποκαθιστούμε την αλήθεια και την πίστη της Νέας Διαθήκης της Πρώιμης Εκκλησίας που ήταν βασισμένη στην Αγία Γραφή.

Η Εκκλησία του Θεού θέτει σε εφαρμογή την αληθινή αγάπη

Η Εκκλησία του Θεού πιστεύει στο Θεό Πατέρα (Ματ 6,9) και στη Θεά Μητέρα (Γαλ 4,26). Ελάτε στην Εκκλησία του Θεού και ανακαλύψτε την αγνή αλήθεια της Πρώιμης Εκκλησίας που ίδρυσε ο Ιησούς Χριστός πριν 2.000 χρόνια.

Απ 22,17 Το Πνεύμα και η νύφη λένε: «Έλα». Κι όποιος ακούει ας πει: «Έλα». Όποιος διψάει ας έρθει, όποιος θέλει ας πάρει δωρεάν το νερό της ζωής.

30 Αυγούστου, 2017
Copyright ©2021 | Εκκλησία του Θεού Παγκόσμια Ιεραποστολική Κοινωνία | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com