ΠιστεύωΧριστιανικές Βάσεις

Το Πάσχα της Νέας Διαθήκης

Το Πάσχα είναι η πρώτη από τις επτά ετήσιες γιορτές του Θεού, οι οποίες ομαδοποιούνται σε τρεις. Ο Θεός καθιέρωσε αυτές τις γιορτές και διέταξε το λαό Του να τις γιορτάζει ως ιερές συνάξεις σε όλες τις εποχές.
Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει το Πάσχα και τη γιορτή των Αζύμων, οι οποίες γιορτάζονται τον πρώτο μήνα του ιερού ημερολογίου.

Το Πάσχα του Κυρίου είναι τη δέκατη τέταρτη μέρα του πρώτου μήνα, το βράδυ. Η γιορτή των Αζύμων ξεκινάει την δέκατη πέμπτη μέρα του ίδιου μήνα.

Λευιτικόν 23,5-6

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει την ημέρα της Ανάστασης και την ημέρα της Πεντηκοστής. Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει τη γιορτή των Σαλπισμάτων, την ημέρα του Εξιλασμού και τη γιορτή της Σκηνοπηγίας, οι οποίες γιορτάζονται τον έβδομο μήνα στο ιερό ημερολόγιο.

Το Πάσχα είναι ο Πυρήνας της Αγίας Γραφής

Το Πάσχα είναι ο πυρήνας της Αγίας Γραφής και έχει τεράστια αξία για εκείνους που θέλουν να ακολουθήσουν το Θεό. Μέσω του Πάσχα, ο Θεός μάς δίνει πολλές ευλογίες, συμπεριλαμβάνοντας προστασία από καταστροφές, συγχώρεση των αμαρτιών και αιώνια ζωή.

 Η Προέλευση του Πάσχα

Οι Ισραηλίτες κάποτε είχαν υποδουλωθεί στην Αίγυπτο. Για 430 χρόνια, φώναζαν στο Θεό να τους ελευθερώσει. Το 1498 π.Χ., ο Θεός απάντησε στις προσευχές τους στέλνοντας τον προφήτη Του τον Μωυσή για να απελευθερώσει τους Ισραηλίτες από τον Φαραώ. Όταν ο Φαραώ αρνήθηκε, ο Θεός έστειλε πληγές: αίμα, βάτραχους, κουνούπια, μύγες, θανατικό, καπνό, χαλάζι, ακρίδες και σκοτάδι. Πριν στείλει τη δέκατη και τελευταία πληγή για το θάνατο των πρωτοτόκων γιων των ανθρώπων και των πρωτογεννημάτων των ζώων, ο Θεός διέταξε τον Μωυσή και τους Ισραηλίτες να γιορτάσουν το Πάσχα για να τους προστατέψει.

Τότε ο Κύριος είπε στο Μωυσή . . . « . . . Να πείτε στην ισραηλιτική κοινότητα:  . . .καθένας να πάρει από ένα αρνί ή κατσίκι για την οικογένειά του. . . Θα το κρατήσετε ζωντανό ως τη δέκατη τέταρτη μέρα του μήνα, και το βράδυ θα το σφάξετε. Έτσι θα κάνει όλη η ισραηλιτική κοινότητα. Μετά θα πάρετε λίγο από το αίμα του και θα αλείψετε τις δύο παραστάδες και το ανώφλι της πόρτας σε κάθε σπίτι όπου θα φάτε το αρνί . . . Θα το φάτε γρήγορα. Αυτή θα είναι η γιορτή του Πάσχα, για να τιμήσετε εμένα, τον Κύριο.
. . .το αίμα θα είναι το σημάδι που θα σας προστατέψει. Θα το δω και θα σας προσπεράσω. Έτσι θα γλιτώσετε από το χτύπημα του θανάτου, όταν θα τιμωρώ την Αίγυπτο.

Έξοδος 12,1-13

Βάζοντας το αίμα του πασχαλινού αμνού στις παραστάδες και στο ανώφλι της πόρτας, οι Ισραηλίτες προστατεύτηκαν από την πληγή του θανάτου και εν τέλει απελευθερώθηκαν από τη μακροχρόνια σκλαβιά τους. Έπειτα ξεκίνησαν το ταξίδι τους για τη χώρα της επαγγελίας, τη Χαναάν.

Οι Ισραηλίτες είδαν με τα μάτια τους τη δύναμη του Θεού μέσω του Πάσχα. Αυτή ήταν η προέλευση του Πάσχα. Και ο Θεός το έκανε αιώνια εντολή που θα πρέπει να τηρείται από γενιά σε γενιά.

«Την ημέρα αυτή πρέπει να τη θυμάστε. Θα τη γιορτάζετε επίσημα για να τιμάτε εμένα, τον Κύριο. Αυτό θα είναι για σας νόμος αιώνιος σ’ όλες τις γενιές σας».

Έξοδος 12,14

Πάσχα της Νέας Διαθήκης

Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός προστάτεψε το λαό Του από τους εχθρούς τους και τους έδωσε πολλές φυσικές ευλογίες όταν τηρούσαν το Πάσχα. Στην Καινή Διαθήκη ο Θεός προστάζει το λαό Του να γιορτάσει το Πάσχα της νέας διαθήκης για να τους δώσει πνευματικές ευλογίες: τη συγχώρεση των αμαρτιών, την αιώνια ζωή και την υπόσχεση να επιστρέψουν στη βασιλεία των ουρανών.

Την πρώτη μέρα της γιορτής των Αζύμων πήγαν στον Ιησού οι μαθητές και τον ρώτησαν: «Πού θέλεις να σου ετοιμάσουμε να φας το πασχαλινό δείπνο;» Αυτός τους απάντησε: «Να πάτε στην πόλη, στον τάδε, και να του πείτε: “ο Διδάσκαλος λέει: Κοντεύει η ώρα μου· θα γιορτάσω στο σπίτι σου το Πάσχα μαζί με τους μαθητές μου”».

Κατά Ματθαίον 26,17-18

Ο Ιησούς Χριστός τήρησε το Πάσχα της νέας διαθήκης. Ωστόσο, δεν έσφαξε αρνί ούτε άλειψε τις παραστάδες με το αίμα του.

Ενώ έτρωγαν, πήρε ο Ιησούς το ψωμί και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, το έκοψε κομμάτια και το έδωσε στους μαθητές του λέγοντας: «Λάβετε και φάγετε· αυτό είναι το σώμα μου». Ύστερα πήρε το ποτήρι και, αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τους το έδωσε λέγοντας: «Πιείτε από αυτό όλοι, γιατί αυτό είναι το αίμα μου, που επισφραγίζει τη νέα διαθήκη και χύνεται για χάρη όλων, για να τους συγχωρηθούν οι αμαρτίες».

Κατά Ματθαίον 26,26-28

«Αυτό το ποτήρι είναι η νέα διαθήκη, που επισφραγίζεται με το αίμα μου το οποίο χύνεται για χάρη σας».

Κατά Λουκάν 22,20

Κατά τη διάρκεια του Πάσχα της νέας διαθήκης, ο Ιησούς υποσχέθηκε το σώμα και το αίμα Του για τη συγχώρεση των αμαρτιών. Ο Ιησούς θέσπισε το Πάσχα για το λαό Του, για εκείνους που πιστεύουν στο Χριστό. Η σπουδαιότητα του Πάσχα υπερβαίνει τη συγχώρεση των αμαρτιών· είναι ο μοναδικός τρόπος για να λάβουμε αιώνια ζωή ώστε να πάμε στον ουρανό.

Όποιος όμως τρώει απ’ αυτόν τον άρτο που κατέβηκε από τον ουρανό, αυτός δε θα πεθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό και χαρίζει τη ζωή· όποιος φάει απ’ αυτόν τον άρτο θα ζήσει αιώνια. Και ο άρτος τον οποίο θα δώσω εγώ είναι το σώμα μου, που θα το προσφέρω για να ζήσει ο κόσμος». . . Κι ο Ιησούς τους είπε: «Σας βεβαιώνω: αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του Ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μετοχή στη ζωή (ή μέσα σας τη ζωή). Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή παντοτινή, κι εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα.

Κατά Ιωάννην 6,50-54

Μετά την ανάληψη του Ιησού στη βασιλεία των ουρανών, οι μαθητές συνέχισαν να γιορτάζουν το Πάσχα κατά την αποστολική εποχή. Και σήμερα, η Εκκλησία του Θεού τηρεί το Πάσχα της νέας διαθήκης με τον τρόπο που το θέσπισε ο Ιησούς πριν δύο χιλιάδες χρόνια, στον καθορισμένο καιρό: τη δέκατη τέταρτη μέρα του πρώτου μήνα στο ιερό ημερολόγιο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright ©2020 | World Mission Society Church of God in Greece | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com