Κήρυγμα-Πιστεύω

Το Κρυμμένο Μάννα και το Καινούριο Όνομα

«Εγώ είμαι ο ζωντανός άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό». Ο Ιησούς είναι η πραγματικότητα του μάννα από τον ουρανό. Όταν έρθει για δεύτερη φορά, μας δίνει αιώνια ζωή μέσω του Πάσχα όπως έκανε και κατά την πρώτη Του έλευση.

Μόνο ο Θεός μπορεί να αποκαταστήσει το Πάσχα, που είναι το κρυμμένο μάννα επειδή δεν έχει τηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Θεός έρχεται με το καινούριο όνομα στην εποχή του Αγίου Πνεύματος. (Νέοι σαν την αυγής τ’ αγιάζι που δοξάζουν τον Πατέρα και τη Μητέρα σε όλο τον κόσμο)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright ©2020 | World Mission Society Church of God in Greece | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com