Κήρυγμα-Πιστεύω

Ουράνιας Οικογένειας και της Επίγειας Οικογένειας

Η Αγία Γραφή δίνει μαρτυρία ότι η σχέση ανάμεσα στα επίγεια πράγματα και στα επουράνια είναι σαν μία απεικόνιση και πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να γνωρίζουμε για το επουράνιο οικογενειακό σύστημα μέσω του επίγειου οικογενειακού συστήματος.

Η Θεά Μητέρα, η αλήθεια της Αγίας Γραφής Η Αγία Γραφή λέει ότι όπως ακριβώς έχουμε σαρκικούς πατέρες έχουμε τον Πατέρα των πνευμάτων μας. Επιπλέον, μας γίνεται γνωστή η ύπαρξη της Θεάς Μητέρας που δίνει ζωή στα ουράνια παιδιά.

Προς Γαλάτας 4,26 Αντίθετα, η ουράνια Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη, κι αυτή είναι η μητέρα όλων μας.

Το Πάσχα, ο τρόπος για να είμαστε μέρος της ουράνιας οικογένειας Ο Θεός Πατέρας και η Θεά Μητέρα έβαλαν τη σάρκα και το αίμα Τους στο Πάσχα της νέας διαθήκης και επέτρεψαν σε εκείνους που το τηρούν να είναι παιδιά Τους.

Τα παιδιά του Θεού θα κληρονομήσουν όλη τη δόξα στον ουρανό ως κληρονόμοι του Θεού. Επομένως, η ευλογία του να γίνει κάποιος παιδί του Θεού είναι ανεκτίμητη.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright ©2020 | World Mission Society Church of God in Greece | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com