Κήρυγμα-Πιστεύω

Η Πρόσκληση του Θεού

«. . . Προσέχετε να τηρείτε τα σάββατά μου· επειδή, αυτό είναι σημάδι ανάμεσα σε μένα και σε σας, στις γενεές σας . . .» (Εξ 31,13. ΜΣΦ)

Ο Θεός έχει στείλει σε όλους τους ανθρώπους την πρόσκλησή Του για να λάβουν τη συγχώρεση των αμαρτιών και σωτηρία μέσω των διδαγμάτων των 66 βιβλίων της Αγίας Γραφής.

Έχει ιδρύσει τους νόμους της νέας διαθήκης, Συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου και του Πάσχα, για να συγχωρέσει της αμαρτίες μας που διαπράξαμε στον ουρανό και για να μας ανοίξει το δρόμο για τον ουρανό. Γι’ αυτό πρέπει να δεχτούμε την πρόσκληση του Θεού και να τηρούμε τις εντολές Του με ευχαριστία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright ©2020 | World Mission Society Church of God in Greece | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com