Κήρυγμα-Πιστεύω

Η Πνευματική Πόλη Καταφυγής και η Γη

Ο Θεός δημιούργησε ολόκληρο το σύμπαν, όλα τα πράγματα στη γη, και την ανθρωπότητα με το θέλημα να αφυπνίσει τα παιδιά Του για τον πνευματικό κόσμο.

Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός έσωσε τους ανθρώπους που σκότωσαν κάποιον χωρίς να το θέλουν μέσω του συστήματος της πόλης καταφυγής.

Μόνο μετά το θάνατο του αρχιερέα, του χρισμένου με το αγιασμένο λάδι, μπορούσαν να επιστρέψουν στο σπίτι τους, έχοντας συγχωρεθεί για τις αμαρτίες τους.

Οι αμαρτωλές ψυχές που ζούμε στη γη, την πνευματική πόλη καταφυγής, μπορούμε να λάβουμε τη συγχώρεση των αμαρτιών και να επιστρέψουμε στην ουράνια πατρίδα μας μόνο με την τήρηση του Πάσχα της νέας διαθήκης, ντυμένοι με το αίμα του Χριστού, του αρχιερέα στην τάξη του Μελχισεδέκ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright ©2020 | World Mission Society Church of God in Greece | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com