Κήρυγμα-Πιστεύω

Ακολουθήστε την Κιβωτό της Διαθήκης

Ο Θεός άφησε την κιβωτό της διαθήκης να είναι μπροστά από τους Ισραηλίτες ώστε να την ακολουθούν όταν τους προστάτευε με μία στήλη νεφέλης και φωτιάς, και επίσης όταν τους επέτρεψε να μπουν στη Χαναάν αφού κατάκτησαν την πόλη της Ιεριχώ.

Στην εποχή του Αγίου Πνεύματος επίσης, μπορούμε να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών όταν ακολουθούμε τα διδάγματα του ουράνιου Πατέρα και της ουράνιας Μητέρας.

(Στο Μωυσή δεν επιτράπηκε να μπει στη γη της Χαναάν επειδή φανέρωσε τη δικαιοσύνη του)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright ©2020 | World Mission Society Church of God in Greece | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com