Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η Θεά Μητέρα που Δίνει την Αιώνια Ζωή

  Ο Θεός Πατέρας και η Θεά Μητέρα

  Από τις αρχές του χριστιανισμού γνωρίζαμε τον Θεό Πατέρα μας. Αποκαλούμαστε ακόμη και παιδιά του Θεού. Αλλά γιατί η Αγία Γραφή λέει ότι είμαστε παιδιά του Θεού; Και γιατί ο Ιησούς Χριστός μάς δίδαξε να προσευχόμαστε στον Θεό Πατέρα μας;

  Η ύπαρξη ενός πατέρα δείχνει φυσικά ότι υπάρχουν παιδιά. Τα παιδιά μπορούν να έχουν ζωή μόνο εάν υπάρχει και μία μητέρα, επειδή η μητέρα είναι αυτή που κυοφορεί και γεννάει.

  Ο Χριστός μάς έδειξε να προσευχόμαστε στον Πατέρα μας που βρίσκεται στους ουρανούς επειδή ως παιδιά του Θεού έχουμε και Θεά Μητέρα. Και η Αγία Γραφή δίνει μαρτυρία για Εκείνη από την αρχή μέχρι το τέλος.

  Η Ύπαρξη της Θεάς Μητέρας

  Προς Ρωμαίους 1,19-20 Αυτό γίνεται γιατί ό,τι μπορούν να γνωρίζουν για το Θεό τούς είναι γνωστό, αφού ο Θεός τούς το φανέρωσε. Δηλαδή, παρ’ ό,τι είναι αόρατες και η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή του ιδιότητα, μπορούσαν να τις δουν μέσα στη δημιουργία, από τότε που έγινε ο κόσμος. Γι’ αυτό και δεν έχουν καμιά δικαιολογία.

  Ο Θεός δημιούργησε όλα τα ζωντανά. Παρόλο που υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη σε διαφορετικούς οικοτόπους με διαφορετικά χαρακτηριστικά, έχουν όλα ένα κοινό χαρακτηριστικό. Όλα λαμβάνουν ζωή από τις μητέρες τους. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού για να υπάρχει ζωή.

  Η Εύα Αντιπροσωπεύει τη Θεά Μητέρα

  Κατά τη διάρκεια των έξι ημερών δημιουργίας, ο Θεός έδωσε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να μας διδάξει την ουσία του Θεού.

  Γένεσης 1,26-27 Μετά είπε ο Θεός: «Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση . . . Δημιούργησε, λοιπόν, ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του την εικόνα, «κατ’ εικόνα Θεού» τον δημιούργησε, τους δημιούργησε άντρα και γυναίκα.

  Ο Θεός χρησιμοποίησε τον πληθυντικό αριθμό «φτιάξουμε» και «μας» όταν δημιούργησε την ανθρωπότητα. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι από ένας Θεός συμμετείχαν στη δημιουργία.

  Οι πρώτοι άνθρωποι που δημιουργήθηκαν κατά την πληθυντική εικόνα του Θεού ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε σύμφωνα με την αρσενική εικόνα του Θεού και η Εύα δημιουργήθηκε σύμφωνα με τη θηλυκή εικόνα του Θεού.

  Επειδή ο Αδάμ και η Εύα δημιουργήθηκαν κατ’ εικόνα Θεού, βιβλικά αντιπροσωπεύουν το Θεό Πατέρα και τη Θεά Μητέρα.

  Ρωμαίους 5,14 Ο Αδάμ ήταν προτύπωση του μελλοντικού γενάρχη.

  Γένεσης 3,20 (MGV) Και εκάλεσεν ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού, Εύαν· διότι αυτή ήτο μήτηρ πάντων των ζώντων.

  Στο βιβλίο της Γένεσης, βλέπουμε το Θεό να δίνει στον Αδάμ την εξουσία να κάνει τα πάντα. Ωστόσο, το μόνο πράγμα που ο Αδάμ δεν μπορούσε να κάνει ήταν να δώσει ζωή. Αυτός είναι ο λόγος που ονόμασε τη γυναίκα του «Εύα», που σημαίνει «ζωή» και την αποκάλεσε «μήτηρ πάντων των ζώντων» αφού η ζωή προέρχεται μόνο από τη μητέρα. Προφητικά, ο Θεός μάς πληροφορεί ότι ακόμα κι αν υπάρχει ο Θεός Πατέρας, η Θεά Μητέρα είναι απαραίτητη για την πνευματική ζωή-την αιώνια ζωή.

  Ο Ιησούς Προφήτεψε για τη Θεά Μητέρα

  Πριν δύο χιλιάδες χρόνια, ο Ιησούς έκανε πολλά θαύματα μπροστά στους ανθρώπους του Ισραήλ. Μετέτρεψε το νερό σε κρασί σε έναν γάμο, έδωσε όραση στους τυφλούς κι ανέστησε ακόμα και τον Λάζαρο από τους νεκρούς. Τίποτα δεν ήταν δύσκολο για το Χριστό. Ωστόσο για ποιο λόγο ανέβαλε να δώσει την αιώνια ζωή μέχρι τις έσχατες ημέρες;

  Ιωάννης 6,39 «Και το θέλημα εκείνου που μ’ έστειλε είναι να μη χαθεί κανένας απ’ όσους μου έχει δώσει, αλλά όλους να τους αναστήσω την έσχατη ημέρα.»

  Ιωάννης 6,40 «Το θέλημα εκείνου που μ’ έστειλε είναι τούτο: Όποιος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σ’ αυτόν, να αποκτήσει αιώνια ζωή· και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα.»

  Ιωάννης 6,44 «Κανένας δεν μπορεί να έρθει κοντά μου, αν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας που μ’ έστειλε· κι εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα.»

  Ιωάννης 6,54 «Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή παντοτινή, κι εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα.»

  Με το να μας υπόσχεται την αιώνια ζωή «την έσχατη ημέρα» ο Ιησούς μάς αφήνει να μάθουμε ότι η Θεά Μητέρα, ο δωρητής της πνευματικής ζωής, θα εμφανιζόταν στην εποχή μας.

  Αποκάλυψη 19,7 (ΜΣΦ) Aς χαιρόμαστε και ας νιώθουμε αγαλλίαση και ας δώσουμε σ’ αυτόν τη δόξα· επειδή, ήρθε ο γάμος τού Aρνίου, και η γυναίκα του ετοίμασε τον εαυτό της.

  Στην Αγία Γραφή το Αρνίο (Αμνός) αντιπροσωπεύει το Χριστό (Ιωάννης 1,29). Το βιβλίο της Αποκάλυψης, το οποίο μιλάει για τις ημέρες μας, λέει ότι η νύφη του Χριστού ετοίμασε τον εαυτό της στην εποχή μας. Το ίδιο βιβλίο της Αποκάλυψης εξηγεί ότι η Νύφη, η γυναίκα του Χριστού, είναι η ουράνια Ιερουσαλήμ.

  Αποκάλυψη 21,9-10 «Έλα να σου δείξω τη νύφη, τη γυναίκα του Αρνίου». Και μ’ έφερε, καθώς ήμουν σε έκσταση, σ’ ένα μεγάλο και ψηλό βουνό και μου έδειξε την άγια πόλη, την Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από το Θεό.

  Η επιστολή προς Γαλάτας περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στην ουράνια Ιερουσαλήμ και εμάς.

  Γαλάτας 4,26 Αντίθετα, η ουράνια Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη, κι αυτή είναι η μητέρα όλων μας.

  Η νύφη του Χριστού είναι η Μητέρα όλων μας. Όπως ο Θεός δημιούργησε την Εύα την τελευταία ημέρα της δημιουργίας, η ουράνια Μητέρα εμφανίζεται σήμερα για να δώσει στα πνεύματά μας αιώνια ζωή.

  Η Θεά Μητέρα Δίνει Αιώνια Ζωή

  Ο Θεός μάς δίνει την αιώνια ζωή που μας υποσχέθηκε μόνο αφού μάθουμε και πιστέψουμε στη Θεά Μητέρα.

  Γαλάτας 4,28 Εμείς, αδερφοί μου, είμαστε παιδιά της υποσχέσεως του Θεού, όπως ο Ισαάκ.

  Α’ Ιωάννου 2,25 Και να τι υποσχέθηκε να σας δώσει ο Χριστός: την αιώνια ζωή.

  Από την αρχή της δημιουργίας, το σχέδιο του Θεού ήταν η ζωή να προέρχεται από τον πατέρα και την μητέρα. Τώρα μπορούμε να δούμε να εκπληρώνεται το θέλημα του Θεού καθώς ο Θεός Πατέρας και η Θεά Μητέρα μάς καλούν για να μας δώσουν αιώνια ζωή.

  Αποκάλυψη 22,17 Το Πνεύμα και η νύφη λένε: «Έλα». Κι όποιος ακούει ας πει: «Έλα». Όποιος διψάει ας έρθει, όποιος θέλει ας πάρει δωρεάν το νερό της ζωής.

  Ετικέτες:

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *