Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα χαιρόμασταν πολύ να σας ακούσουμε. Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εκκλησία του Θεού Παγκόσμια Ιεραποστολική Κοινωνία, με τις μελέτες της Αγίας Γραφής ή τις κοινοτικές υπηρεσίες. Σας ευχαριστούμε που αφιερώσατε το χρόνο σας για να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Ιούλιος 4, 2017
Copyright ©2021 | Εκκλησία του Θεού Παγκόσμια Ιεραποστολική Κοινωνία | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com